عبدالله اختر نیا فرزند فرج اله متولد 1347 مراغه تازه کند سفلی ساکن تبریز تلفن 09149992055

2 ــ گئجه لر

تاریخ:سه شنبه 8 فروردین 1396-09:24 ب.ظ


آی كیمی جلوه له نیر جلوه ی ، جــانان گئجه لر

گل قـــــرانلوق ائویمی ، ائیلـه چــراغان گئجه لر

مین خیــــالیله اوزوننی گئجه نی ، صبح ائله دیم

وئرمیشم گـؤزیــاشیمی عشقیوه ، احسان گئجه لر

قار یـــاغیش جؤرو چكن ، بــــولبول غمدیده منم

گل پـــوزولمـوش چمنی ائیلـــه ، گلستان گئجه لر

عــارف ائیلـر، گئجه نی صبحه كیمی رازو نیــاز

اوخورام ، شمس وفلق ، ناسیله ، فُــرقان گئجه لر

گؤنــوزی قــویما سالار گلمگه ، گلمه ، دوزه رم

گؤزله رم ، گل یؤخوما ، گؤنده پـریشان گئجه لر

غمـــلی سینمــده سنه ، كـــــاخ ســلیمــان قئیــدیم

قـؤرخـورام ، آرزو كاخی اولا ، ویـران گئجه لر

چیرپــونان عشق اوره گیم ، اولماســا آرام وقرار

نیله ییوم ، راضیم عشقینده وئـــرم جــان گئجه لر

بـــــاخــورام ســـاحله امـــــواج غـم ایچره نگران

ذورق صبریمی غرق ائیله دی ، طوفان گئجه لر

روزگــــارین قفسینده ، داریخیب غمـلی کـؤنـول

منی درمـــانده گؤروب ، حالیمه بیـریان گئجه لر

ایندی عشقینده اوشــاق تك ، یــاتورام دیسگینیرم

اولمیشام ظلمت هجـــرینده ، هــــراسان گئجه لر

اختـــرا بـاخ سینمه ، هجـران اوخی یـاره لیگیب

دستمالین بـاس یـاراما قویما آخـــا قـان گئجه لر

 ***

 بهمن ماه سال 1391 

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

3ــ دیندیریر

تاریخ:سه شنبه 8 فروردین 1396-09:22 ب.ظ


گلنــده غم ســـراغیما منی او نــاله دینــدیـــریــر

اوره كــده طاقتیم گئدور ، سالیر خیـاله دیندیریر

پنـــاه آپــــارمیشام گینه ، او غملری پــؤزان یئره

آلانــــدا جـــــام مئی الـــه ، منی پیـــاله دیندیـریر

گـــــؤرنده عكس یـــــاریمی ، پیالـه ده الیم اسیـر

ایچنده سـرخوش ائیله میر  سالیر ملاله دیندیریر

غــزاله بنزیئن گــؤزل ، آلــوب قــرار صبریمی

او بیرباخوش سالوب منی بو قیل و قاله دیندیریر

دوزنمیـــرم فــراقینا ، كیمه دئیم اوره ك سـؤزون

او آیـــریلیق چكن بـؤلر، سالوب نه حاله دیندیریر

بهــــار گلیب طبیعتین ، نفس گلــــور وجــــودینه

گؤرون چمنده بـــولبـولی ، نجور او لاله دیندیریر

سحردان اؤلـــدوزی چیخیب ، شفق سالیرافق لره

گول یؤخودان آیلجاقین  گـورئر كی ژاله دیندیریر

باتـــاندا گؤن ستاره دن ، دؤلــور بو آسمان عشق

ستــاره سهیل دور ، بـــاخـــور هــلالـه دیندیــریر

منیمــده اختــــریم منـــه ، هــــلال بی مثـــال دور

غـــزللرینده اوخشـادیر، منی غــــزاله دیندیــریر

 ***
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

4ــ پروانه دورنیلوم

تاریخ:سه شنبه 8 فروردین 1396-09:18 ب.ظ


یانــان شمع جمالونده ، کـؤنول پــروانه دور نیلوم

اوره ك غمدن دولوب تئزگل ائویم غمخانه دورنیلوم

بهشتِ كــــوینین مشتـــاقیــم ، امــــا اؤزوم گلــمور

منی آدم كیمین گـؤزدن سالان ، بیـردانه دور نیلوم

همیشـه دانلایب زاهیــد منی ، میخـــانــه دن ال چك

منیم بــــو دردریمه چـــاره ، فقط پیمـانه دور نیلوم

منی محـراب و مسجیدن ، حـذر قیــل زاهیـــدا دائم

نمــــازو روزه و منبـــر، منه بیـــگانــه دور نیـلوم

منی میخانیه دعــــوت ، ائـــدوبــدور پیـــر میخـانه

اودور كعبه خیـــالیمـدا ، همـــان بتخـانه دور نیلوم

الیندن جــــام مئی آلــدیم ، السته نـــوش جان ائتدیم

کؤنول عشقیله چیـــرپینسا ، عقیل مستانه دورنیلوم

منی قؤرخـودما دوزخ دن ، شرابی ترك ائدم حاشا

منیمده سجده مین ســــرّی ، رُخ جــانـانه دورنیلوم

ســـؤروش كـــاخ سلیمانی ، نظرسال طاق كسرایه

اوره كلر حاكمی اؤل سن  بؤلار ویرانه دور نیلوم

حقیقتدن قـاچان عاشق ، مجازی فكر ائله ر عشقی

بـــؤلــــر اعجاز عیسانی ، دئیر افسـانه دور نیلوم

صفــــا و مـــــروه و مكّه ، گذار عشق بـازان دور

او مظلومین كیچیك قلبی ، مقـدس خـانه دور نیلوم

خلیل عشق اولان كیمدورنه عـارف دورنه فرزانه

جــانیندان بذل ائدن عاشیق ، فقط دیوانه دورنیلوم

هوای نفسیدن یـارب ، اؤزون حفظ ائیله بوزاری

بو ساده زنــدگانلیق اختــرا ، شاهـــانه دور نیلوم

***
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

5 ــ دیـوانه

تاریخ:سه شنبه 8 فروردین 1396-09:16 ب.ظ


دئدیم ای دل ، سؤزونی یــازما بئله هـــریانه

ســـرّینی حـفظ ائلــه ، دوشمه دیله ای دردانه

قاشلارین قوس و قـزُح گؤزلره باخ شهلادور

سان وئریر صفده دوران ، قـاره گیله مژگانه

گئجه نی شمع وجـودیم ارییب ، صبح اولـدی

كچدی اوددان نه سایاق ، باتدی كـوله پـروانه

خیــــردالیقدان منه ، اورگتـدی آنــام اسراری

یـــان دئدی عشق اودونــا ، ائتمه گیله جـانانه

ائــوین آبـــــاد سنون ، یـــاخشی معلّم سن آنـا

ایندی گل بــاخ بالووا ، دوشدی چـوله دیـوانه

ایسته میــــردیم یــازیــلا، درد ودیـلیم اشعاره

همـدمیم بـــایـقوش اولا ، مسكن ائله ویـــرانه

درس آزاده لیــگی ، وئـــردی ســارا دونیـاده

قــــؤی گله آرپـــا چـائی ، غیـــرتیــله طغیانه

نـوعــــروسین قانی عــزّت ، یــارادار نسوانه

اووجینا آلــــدی جـانین ، آتـدی سئله مـــردانه

بـولبولــــون گـــولشنینه ، سـالـدی فلك واویلا

قــؤی دئیم یاسه بـاتوب ، غنچه گــوله ریحانه

تـــؤسن عشقیوی چــاپــدیر، گـؤزه لیم آسوده

بؤلــوسن یــؤخ حــریفون ، كیمدی گله میدانه

عقلیله عشقین اولــوب ، قصّه لــری طـولانی

اوزمــانــدان كی آلـــوب ، عشقیم الــه پیمـانه

دئمورم باده نی هركیمسه ایچیب مست ائیله ر

قؤرخورام من چؤخ ایچوب  اخترئوله مستانه

***
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

6 ــ ساتدون منی

تاریخ:سه شنبه 8 فروردین 1396-09:15 ب.ظ


 بـــاغـلامیشدون عشقیوه زنجیریله دیـــوانه نی

عاشق ائتمیشدون شمعه سن عشقیله پـروانه نی

من سنی سئودیم ولی ، سن شــوقیلـه بیگانه نی

اولمــادی مـــال و منـالیم ، بی وفــا آتدون منی

بـاخ رفقاقت عالمینده چؤخ اوجوزساتدون منی

خـــانقــاه دا  پیـــرعشقی ، دائمـا یــاد ائیله دیم

تا گلوب جمخانه لـرده ، عشقی فـریاد ائیله دیم

من فقط رقص سمــاده کؤنلومی شــاد ائیله دیم

من شــریعت ، هم طـریقت ، هم حقیقت كــانیم

سیّـد و نــــایب ، خـلیفه ،خــادمین ، حیــــرانیم

قلبیمین توپراقلارین ،سیلدیم نصوح تك توبـه ده

چؤخ زمان آیری قالاردیم خلقیدن تك صومه ده

چؤخ ریاضت چكمیشم ، مرتاض لرتك روحیده 

یـانمیشام كول اولمیشام ، آخیر ره وصلینده من

بــولبولم قـالدیم قفسده ، گول آچـان فصلینده من

عشق سئوداسی بـاشیمدا ، تـرك دلـدار ائتمه رم

ذره ذره دوغــراسان ، عشقینده انــكار ائتمه رم

کؤنلومی مـن خـــانه ی ، ایمــانه زوّارائتمه رم

نیله ییوم یـارین اتــاقی ، قبلـه گــــاهیمـدور منیم

مسجید و محراب و منبـر، سجده گاهیمدور منیم

من اسیـــرم ای فلك ، آواره قــــالام مـــولكــومه

هـــریانـا گئتدیم قئیتدیم ، قــربـان اولام اولكه مه

من قاناد سیزبیرقوشام ، والله سیخیللام كولگه مه

قلبیمی گل بـؤندان آرتیق ، داغلیب قــان ائیله مه

قئرخ ایكی ایل چكدی عومریم بسدی عصیان ائیله مه

اوجـا داغلاری دومان آلسا ، گؤزوم گؤرمَزمنیم

دیز لـریمده یـؤخدی قدرت گئدماقا ، گئدمَـز منیم

حسرت وآهیم اوره كده ، هئچ زمـان سؤنمَزمنیم

قارلی داغلاری آشوب گلسه ، باساردیم باغریما

گیزله دن اسـراری اختـر، فـاش ائدردیم یــاریما

 ***
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

7 ــ حیران سنه

تاریخ:سه شنبه 8 فروردین 1396-09:13 ب.ظ


ایسته میردیم فـاش ، اولا بــو شرح بی پــایان سنه

مجبورائتدی روزگـــاریم ، تــا یـــازام دیــوان سنه

ایسته دیم یاددان چیخاردام نیله ییوم سن چیخمادون

بیراوچـوق مأواده قالـدون  غبطه ائیله ر جان سنه

گل منیله یـــول بیـــراؤل ، تا مقصده آسـان چـاتاق

حسرتیندن بــــاغـری قانـدور، لالـــه و ریحان سنه

عقلیله عشقیم نـه قـدر جنگ ، ائیله سه افسـانه دور

من یقینه چـــاتمیشــام ، تــا وئــرمیشم ایمـــان سنه

روز گــارین ، صفحه ی شطرنجینین مـن شـاهیـم

وئــرمیشم بـــو تـــاج وتختی ، قلعه لـر قربان سنه

باخ وزیــر جنگیم ئــولـدو، گئتد ی ســربازیم اسیر

قـالمیشـام تك واردی امّیـــدیم ، رُخ جـــانــان سنه  

لشـــکرزولفین گتــوربـــو، قـــوم عصیان جنگینه

قوی یخیب صف لرآچیلسین بیر بویوك میدان سنه

قــــدرت دلـــداریمی گــؤرســـون بو جمع بی وفا

قؤی بو ضرب وشصته قالسین هامیسی حیران سنه

گــؤردولـــر لیلاج دور، بو رزم كـار چیره دست

آچمیش آرایـــش چــكوبلـر، نــقشه ی پنهــان سنه

قاشلارین تیغین دولانـدیرسان بـؤلارمغلوب اولار

وورسالاراوخ ، آتسالارداش ائتسه لرجـولان سنه

مات ائـدنمزلرسنی  چون باشدا وارسـودای عشق

بس گــرَك تسلیم اولا ، اغیـــار بی ایمــان سنــه

اختـــرا گبــروغـروری باشـدان آت ، افتاده اؤل

قـویما ائتسین وســوسه ، هــرحالیده شیطان سنه

                                                          ***                                                                             بهمن ماه شال 1392
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

8 ــ جان سان منه

تاریخ:سه شنبه 8 فروردین 1396-09:12 ب.ظ

                                   

كاش دئیردیم ، دیـزلریمده قــوّ ت وجانسان منه

كاش دئیردیم ، قطره قطره قلبیـده قـــانسان منه

كاش دئیردیم ، كعبـه ی  آمــال و ایمانسـان منه

كاش دئیردیم  سـوره ی یاسین ورحمان سان منه

ای  خلیلِ عشقینه ، نــاری گــولــوستان ائیله ین

ای كی هجران دردینه ، یعقوبی گـریان ائیله ین

ای بـــلالــــر صبرینه ، ایـــوبی درمان ائیله ین

كاش دئیردیم بــو سینیق قلبیمده مهمان سان منه

نیله ییوم سنسیز حیـاتیم ، دهــریـده افســانه دور

باده ی جام الستن مست اولـــوب ، مستاانه دور

بـــولمه دیم پـــروانه لـرتك ، عشقیده پروا ندور

كاش دئیردیم ، شمع تك دائم فـروزان سـان منه

كاش دئیردیم ، من ازه لــدن عــاشقم رخسـارینه

كاش دئیردیم باغلانوب کؤنلوم اوزولفون تارینه

كاش دئیردین ، گـول سپیدیم سن گلن یـوللارینه

كاش دئیردیم گول ندورسن باغ رضوان سان منه

شاهید اؤل سن بـــارالها ، جـانه دویـدوم عشقیده

چـــرخ تقدیرهرنه یازدی ، منده یـــازدیم مشقیده

بـاغبانم گول تكین ، سولـــدوم سارالـــدیم دشتیده

كاش دئیردیم ، بو كویر کؤنلومده باران سان منه

اختـــرم من ، گؤن باتـــاندا ایسته رم هی آی گله

ایسته مـــزدیم ، آی گلنده كـوچه لـــرده های گله

قاریاغیش فصلی اوزاندی كاش دوبــاره یای گله

كاش دئیردیم ، بو اوجا داغلاردا طوفا ن سان منه

***
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

9 ــ گؤز گؤرسنه

تاریخ:سه شنبه 8 فروردین 1396-09:10 ب.ظپیچكم من ایسته رم ، آی چیخسا اوُلــدوز گــؤرسنه

قویما یون پـــروانیه ، شمع شب افــــروز گـؤرسنه

شعلــه ی  آهینــــده والله یــانمیشــام ، اودلانمیشــام

كاش خـــزان وورمیش چمنده ، لاله و رُز گؤرسنه

باخ اوره ك منقل كیمن اوستون كؤل آلمیش كؤزلرین

ایسته مـزدیم سینه ده گول تك آچان ، كؤز گؤرسنه

حــــاجی لارتك كعبه كـــوین طواف ائیله ر کؤنول

قـــــویما بو احـرامیده ائــولر یخان ، گـؤز گورسنه

بیر قطارسؤز باغلادیم سؤز كروانی چیخسین یؤلا

یؤل كسنلردن گؤزه تله قویما چــؤخ سـؤز گؤرسنه

ایستی وقتی یؤل آپارما، یـؤل چتین ، مقصد اوزاق

قویما تــوپراق لیقدا گئد سین ، قافیله تــؤز گؤرسنه

ســــاتمــا بــــو دُرّ متــاع نی ، هــــرگلن نــا اهلینه

اهل دل قیمت وئــــررمعناسینــــا دوز گـــــؤرسنـه

چـــؤخلی رنگارنگ ایچینده ، من غـزللر قؤیمیشام

اخترا تــوك سن یئره آغ ، قرمزی ، بؤز، گؤرسنه

 ***

اسفند ماه سال1392

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

10 ــ حیران ائله یور

تاریخ:سه شنبه 8 فروردین 1396-09:09 ب.ظ


روزگارین روشی ، لاپ منی حیـران ائله یور

 بد بداوستن الَه نیـر، بئیله پــــریشـان ائله یور

چِكدی عــومــریم بو قَـــدَر دردو غم حسرتیلن

نیله میشدیم فـلـكه ، بیـر بئله عصیان ائله یـور

من مــریضم ، بـــو اطبالــراولـوب درد سریم

گؤزه لیم بیرباخیشیلان ، منی درمان ائله یور

الینی اوزدی الیمدن ، نـه بـؤلـوم گئتدی هـارا

چاپـدیریـرغم آتینی ، سینه ده جولان ائله یور

نقطه ضعفیم اولـوب عشقین ، منه دونیاده اگر

گه منی آغـلادیبان ، گه منی خندان ایئله یور

اوغبارلی شیشه ده ، یــازدیم آدین تـر توكـدو

وای منه عشق اودی قلبیمده نه طغیان ائله یور

من خیـال پنجره سیندن ، بـاخـورام یـؤللارینا

خاطراتون گـؤز، ائوینده منی پِشمان ائله یور

منیم عاشقلیگیم ائتـدی ، سنی گــر شُهره شهر

قـاشلاریـن تیغی نَدن ، قلبیلـری قان ائله یور

اوره گیم دریـــا كیمی ، مــوج تلاطیمده آخیر

نه یئل اَستی نه یاغیش بس نیه طوفان ائله یور

كاش منی آیری سالان آیری دوشه اوز گولونه

گؤره بـو آیـری دوشن لـر، نیه افغان ائله ییور

ای صبا نـامه یــــازیم ، گل سن آپـار ایللریمه

فلكین چرخی سینا ، گؤر نجه دوران ائله ییور

قالدیم حسرت بوغریب چولـده آچان گوللریمه

روزگارهی غم اَكیر سینه می بُستان ائله یور

اختــرم شوق وصالینده ، قـانـاد سیز اوچارام

چشم مستوندی منی مست وغزلخوان ائله یور

***

بهمن سا ل ماه 1392
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

11 ــ بی ثمراولدی

تاریخ:سه شنبه 8 فروردین 1396-09:02 ب.ظ


 بی وقت یؤخوما گلدی یاریم تئز سحراولدی

یؤمدوم گؤزومی بیـرده گؤرَم  بی ثمراولدی

دوردوم باخیب اطرافیمه من خسته وغمگین

گلماق نه گؤزَل گئد ماق ئولومدن بتـراولدی

کؤنلـوم سنی ایستـر ، سنه وابسته دی نیـلوم

یاندی اوره گیم عشق اودونا خون جگراولدی

دیللــرده آدون ، شـهرت والایــه چـاتـوبـدور

كیم باخــــدی او آهـوباخیشیا ، مفتخراولـدی

قاره ساچینی توك یؤزونه گؤرمه سین اغیار

كــانـــون محبتده گــؤرئـرسن ، نظر اولـدی

عـؤمریم بؤی مندن بـؤ قضا هی چالیشیبدور

امّا سنـون عشقــونـده ، قضـا و قـدَر اولـدی

مجنون كیمی من چؤللره دوشدوم هامی گولدو

قلبیم اودور همیشــه اولاردان ، كـدِر اولـدی

سـن آهـــو مثـالی گـزوسـن ، دشت و دمنـده

بیچـاره کـؤنول اووچی الیندن ، مئلر اولـدی

دوشدوم دالیجان ها می باخوب ائتدی شمادت

سـن سیـزنـه دیـیم نیلـه دیـلر، آخ نلـَراولـدی

ابجــد حــروفیــله آدینی ، سینــه ده یــازدیم

اورادیلــه اذكــار اؤخـودیم ، بی اثـر اولدی

اختــــر بـــو قدَر، نـــالـه وفـــریــاده یتیشمز

بیرگؤن گؤره سن  آیری دوشندن خبراولدی

 ***
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

12 ــ تارعشقیده

تاریخ:سه شنبه 8 فروردین 1396-08:59 ب.ظ


 بؤلمـورم من نیله میشدیم ، كؤسدودلدارعشقیده

مندن آیــری هـر زمان، اورگتدی اغیارعشقیده

حسرتیندن باخچادا ، گــوللرسـارالدی بـؤلمدون

بیر سارالمیش گول یقین، اولمازسزاوارعشقیده

تؤزلی یؤلاری سؤپؤردوم گؤز یاشیلا گلمه دون

عـاقبت رسـوا ائـدیبـدور، شــوق دیـدارعشقیـده

مطــربـــا آهنگ غم ، چـــالمــــا منِ دیـــوانیـه

بــــو قــرار صبریمی، الـدن آلـوب تار عشقیده

من مـریض درد عشقم ، یؤخدو درمـانیم طبیب

لحظه لحظه جان وئریر، هجرینده بیمارعشقیده

قــؤنشولارفــریـاده گلدی ، آه و زاریمدن گئجه

گــؤردولـــــرآواره و، درمـانده و، خـارعشقیده

من كه یانماق درسینی ، پـروانه دن اورگنمیشم

اولمـیشام پـــروانه لـــرتك ، من گرفتـارعشقیده

عشق شیرین قازدی داغی شهرتین فرهاد آلوب

مین نفــــرعـــاشیق گئدنمز، راه دشـوارعشقیده

فطـرتیم پــــاك و، عمـلده گتدییم یـــــؤلارخطاء

باخ سعادت آختـــاران، اؤلمیش خطاكارعشقیده

هامّیلارحیــرتده قــالمیش ، چـون یــد بیضاسینا

مـن كیمم شـكرائیله ییم ، یا اینكه اِقــرارعشقیده

وئـــــردیغیم ، عقلیله ایمـانین دالیجـا دوشمه رم

باغــــلادیم االله بــؤلـور، آخـیرده زونّـارعشقیده

اختـــرا من چؤخ چتیندیر، فعلی فـاعیلدن سئچم

قؤرخورام چیخسین الیمدن  ایندی افسارعشقیده

 ***
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

13 ــ شانه دگمه سین

تاریخ:سه شنبه 8 فروردین 1396-08:58 ب.ظچؤخ حیفدوركه  تللـرینه شانه دگمه سین

گؤستر جمــال شمعینه ، پـروانه دگمه سین

آچ سـاچـــلارین دارییب ، وئــرصبایه سن

صبحون نسیمی عطریلی افشانه دگمه سین

آرایـش ائیله ینده ، او مشّـاطــه گـؤزلــرین

نــوك قلم آمــاندی ، او مـــژگانه دگمه سین

وئردیم اوبیرباخیشدا تمام ، عقل وهـوشیمی

تـــرسـایه دی ، كه قلبیده ایمـانـه دگمه سین

زاهیــد مــزمت ائیله سه گـر، یـؤخ شكایتیم

میخـــانـه ده او لعـل ، بـدخشــانه دگمه سین

سولــدو بهار گولشنی میز، یؤخ چمنده گول

شــاختا گلنده غملی، گــولوستـانه دگمه سین

صیــادلـــر آتـــانـــدا اؤخ ، آهــوی وحشیـه

دئییم الهی كـاشـكی ، او حیـوانـه دگمه سین

آهــویه بنزیئن مــارالیم ، آچـدی داغــلاری

یــــؤلـدا پلنگ و، ببـــرو، بیابانه دگمه سین

اختریازانـدا سؤزلرینی ، چؤخ مواظب اول

بیر نـوعی یاز كه ، قلب پریشانه دگمه سین

 ***

دی ماه سال 1392
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

14 ــ آخشام

تاریخ:سه شنبه 8 فروردین 1396-08:57 ب.ظ


گؤزلردن ایــراق قوپدی گینه ، غـائیله آخشام

غملی اوره گیم دولـــدو گینـه ، آهیلــه آخشـام

یــازدیم قـارا گؤندن ، سنه بیـرغصّه لی نـامه

نه فعلینه بــــاخــدیم ، ونـه ده فـاعیلـه آخشــام

دیـــدارینه چیخدیم گلم امـــا ، طــوفــان اولـدو

اِیتدی یـؤلـومیز تــاپبادی یــؤل ، قافیله آخشام

دریـــــای غمینـده ، اولــــوب آواره دولانـدیـم

چــاتماز بــؤلـورم ، زورق غم سـاحیله آخشام

گل سن منی ئولدور، ولی هجرانه دؤزوم یؤخ

مین جـانیم اولا ، وئــرمه رم عـزرائیله آخشام

عشقیـم سنـــه ائیـله ردی صنم ، سـجده همیشه

عقـلیم دئـــدی ائت ، رغبتیلــه نـــافیلــه آخشـام

قلبیم داریخـــان وقته سنی ، داده چـــاغــوررام

سن زولف پــریشانیـــوی آچ وئـر، یئلـه آخشام

من عنبـــرین عطـــرین ، آلارام بـــــاد صبادن

قلبیمده كی اســـراری گتـــورمم ، دیلــه آخشـام

شطـــرنج غمین ، آتـــلاری بیـــردن ائل آتیلدی

مــات ائیله دی بــؤلدوم ، او رُخ ماهیلـه آخشام

مین دفعه منی مات ائله سه یـؤخدوسؤزوم یؤخ

یئـر، گوی داغیـلا ائتمه رَم اصلا، گیله آخشـام

من قــــانیلــه امضاء ائله دیم ، عهـــد و وفــانی

گل باخ گؤزومین یاشی دؤنوبـدور، سئله آخشام

اختــــردیمه سن ، فــرض ائله بیــرقلبی شكسته

الـــدن گلـــن احســـانی ائلـه ، ســـــائیله آخشـام

 ***داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

15 ــ آختارار

تاریخ:سه شنبه 8 فروردین 1396-08:56 ب.ظ


 صیــاد اولان ، شــكارینـه طـــرلانی آختـــارار

طـــرلانی تــاپسادا ، گــــؤزی جیـرانی آختارار

گؤزلـر دوشوب دالـؤنجا ، سن االله مواظب اؤل

آغــــلار گــــؤزوم ، او زلف چلیپــانی آختـارار

دریــــایـه وورمیشـام اؤزومی ، من گــرَك كچم

فــــرعـــون سپــاهی ، لشگرعبـــرانی آختــارار

مــوسی گــــؤرنده ، جلــوه گه نــوری غش ائدر

ســـؤندان دوروبــدو، طـوریله ، سینانی آختارار

كنعانیدن صبـا آپــار خبــری ، شـاه شجاعه دی

قارداشلاری دوشـوبدی شهریده  دینانی آختارار

بــؤلمم نَدنــدی هئچ بیـری ، رحم ائیله مـز سنه

چـــاهه سالاندا ، گــؤزلــری صحـرانی آختارار

اگنینده كـــوینگی ، بــــؤرویــوب قــانـه گئدیلـر

یعقوب همیشه ، گــــرگ بیــــابــــانی آختــارار

دونیانین ایشله ری هامیسی ، حكمت اوسته دور

مصرین عــزیـزی بــــرده ی، زیبــانی آختارار

بـــؤلمم نجور باغیشلیاجـاق ، داش اوره كلـری

عـــفو ائیله ییر اوقـلبی كی ، تقــوانی آختــارار

خـــالقدن اذن اولــوندو، جـــوانلاشدی پیرعشق

یــوسف دوشــــــر دالیجــا، زلیخــانی آختــارار

ای عقل و فكریــــدن یـــؤخــاری ، آماندیرآمان

شیـــطان همیشه ، فكـــر پــــــریشـانی آختـارار

عشقین یـؤلـونــدا فخـر ائله رم ، مـرحبا کؤنول

اختـــر یـــازانـــدا شعـریـــده ، معنـانی آختـارار

***


ماجرایی که در این فصل 34 و بخشی از فصل 35 آمده به طور خلاصه بدین شرح است:

دینا دختر یعقوب علیه‌السلام از لئا روز به گشت‌وگذار در شهر می‌پرداخت که توسط چند نفر از اهالی شهر ربوده و به وی تجاوز شد. وقتی خبر به یعقوب علیه‌السلام و برادران دینا رسید، بسیار ناراحت شدند. پدر شخصی که به دینا تجاوز کرده بودشاه شجاح بود نزد یعقوب آمد و از او خواست تا دینا را به همسری پسرش (که به دینا تجاوز کرده بود) بدهند. یعقوب و فرزندانش قبول نمودند بدین ترتیب که ابتدا گفتند ما تنها در صورت با شما وصلت خواهیم کرد که مردان شما ختنه شوند. اهالی شهر پذیرفتند که تمام مردان و پسران شهر ختنه شوند. چند روز بعد که همه‌ی اهالی شهر درد ختنه داشتند، فرزندان یعقوب به شهر حمله کردند و  آن‌ها را قتل عام کردند. 

 (  برگرفته از اسناد شیعه و یهود  )

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

16 ــ بهانه آدین

تاریخ:سه شنبه 8 فروردین 1396-08:53 ب.ظ


اوشاق كیمی بوکؤنول ائیله ییوربهانه آدین

غــزل قــویـــوم آدینی، یـا دییم تـرانه آدین

اگرغزل چاغورام بولبول ائیله رآه و فغان

اگــر تــرانه دیسم ، اود وورار جهانه آدین

ســـالانــدا قلبیمه پیـــونـد ، آدیـن صداقتیله

اوره كـده گـوللر آچاندا ، وئرر جوانه آدین

کؤنول قـوشواوقارا گؤزلری گؤرنده دئدی

منه همـــای سعـادتـدی ، یــا سمانـــه آدیـن

بــوگؤزلـرونــده الهی ، نه قـدر جاذبـه وار

خــدنگ اوخیلـه ائدیب ، قلبیمی نشانه آدین

خیالیمین قـاپـوسین آچمیشام ، من هـر گلنه

گلوب گئدن گؤره لرنیله ییوب بوجانه آدین

توكنده آغ یؤزه یاریم  او قاره سـاچلارینی

اوره ك تلاطمی آرتیر، یـازانـدا شانه آدین

باتاندا گؤن اوره گیم سینه ده ائله سیخیلور

افـق لارونـــده مجسّم اولـور، كـرانه آدین

فراق دردینی سالدیم اوره كده درد ائله دیم

اودوركی قؤیدی رقیب اوستومه دیوانه آدین

قمُـار عشقیـده اختـر، اوتـــؤزمیسان دائم

 لیلاجه اوخشامادون اوخشادی صنعانه آدین

 ***
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


  • تعداد صفحات :5
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  


Admin Logo
themebox Logoشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic